Tài liệu học tập

Bài tập so sánh cặp

Sử dụng phương pháp so sánh cặp để đánh giá và xếp hạng các nhân viên thuộc phòng kinh doanh của công ty BX, biết điểm của nhân viên B so với 10 nhân viên như bảng dưới. Hãy cho biết tổng điểm đánh giá và thứ hạng của các nhân …

Chi tiết »