Chung khảo hội giảng đổi mới phương pháp giảng dạy

Ngày 03/01/2023, các giảng viên Khoa Kinh tế tham dự Hội giảng đổi mới phương pháp giảng dạy năm học 2022 – 2023 cấp trường vòng chung khảo.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nhiều phương pháp giảng dạy thu hút, nội dung các bài học đã được các giảng viên truyền dạy với nhiều phương pháp tạo hứng thú cho người học, ứng dụng công nghệ thông tin giúp trang bị cho người học cả về mặt lý thuyết lẫn thực tế. Các bài giảng đã thể hiện mong muốn của thầy cô Khoa Kinh tế nói riêng, trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nói chung trong vấn đề ứng dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại giúp người học tiếp cận được với nhiều tình huống thực tế, gắn lý thuyết với thực hành. 


#khoakinhte

#quantrikinhdoanh

#ketoan

#tuyensinh2023

#daihoccongnghiepviettri