Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

Khoa Kinh tế được cung cấp máy chiếu Projector cho hầu hết các giảng đường sinh viên tham gia học tập.

Ngoải ra khoa Kinh tế còn được trang bị 01 phòng thực hành Kế toán trên cơ sở dữ liệu là kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của Bộ môn Kế toán

Khoa Kinh tế được trang bị 02 phòng thực hành kế toán máy: sinh viên được thực hành trên phần mềm kế toán Misa do nhà trường đã đặt mua bản quyền phục vụ công tác đào tạo do vậy luôn được cập nhật chế độ kế toán mới nhất theo quy định.