ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHOÁ TUYỂN SINH NĂM 2022

Sáng ngày 22/9/2022, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức nhập học cho các Tân sinh viên khoá tuyển sinh 2022!

#Tuyển_sinh

#Đại_học_Công_nghiệp_Việt_Trì

#Khoa_Kinh_tế