Hội nghị khoa học sinh viên trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Ngày 29/06/2022 hai nhóm sinh viên nghiên cứu của Khoa Kinh tế đã tham gia thuyết trình các đề tài nghiên cứu khoa học tại Hội nghị khoa học sinh viên cấp trường năm 2022. Chúc mừng các nhóm nghiên cứu đã báo cáo thành công đề tài của mình!♥.

0b158c7983b540eb19a49

8717eb65e4a927f77eb8105ca763d06c1caf42f60d113216fde07227b179e836354ce0cbb0377c02999661212f91d7892bf51e108ae8