KHÓA K48,49,50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ
KHOA KINH TẾ
DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN
STT HỌ VÀ TÊN SV LỚP, KHÓA SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1 Chu Thị Thanh Dung KT11-K49 01653755999 Cty Bảo Hiểm Quân Đội – VP
2 Lê Thị Thu Hương KT12-K49 0976254966 Cty Bảo hiểm AAA
3 Nguyễn Thị Vân Trang KT11-K49 0984945387 UBND huyện Lập Thạch
4 Nguyễn Thị Thu Trang KT12-K50 0987215690 Cty CP XNK Vĩnh Phúc (Hyundan Vĩnh Yên)
5 Hiếu Hiếu QT1-K50 0962962917 Cty Bê tông Bảo Quân Vĩnh Phúc
6 Nguyễn Thị Thu Trang KT12-K48 0979155657 Ban quản lý SVĐ Mỹ Đinh
7 Nguyễn Thu Trang KT12-K48 0985814414 Cty xổ số Phú Thọ
8 Nguyễn Bá Hoàng KT11-K48 0947903999 Cty Taxi
9 Phí Thị Nga KT12-K48 0978097164 Ngân hàng SHB Vĩnh Phúc
10 Nguyễn Thị Thu KT11-K48 0974716916 Kia – Mazda Phú Thọ
11 Phí Thị Nga KT12-K48 0978097164 Ngân hàng SHB Vĩnh Phúc
12 Nguyễn Thị Thu Trang KT12-K48 0985814414 Công ty xổ số Phú Thọ
13 Nguyễn Ngọc Yến KT12-K48 0989911926 Công ty Hoa Linh Pharma
14 Vũ Thị Thúy Vân KT12-K48 0984100886 Cty CP Prime Đại Việt
15 Đỗ Việt Lâm KT12-K50 0984532313 BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm