KHÓA K53

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ
KHOA KINH TẾ
DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN
STT HỌ VÀ TÊN SV LỚP, KHÓA SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1 Trương Thị Hạnh KT11K53 01656291827 Công ty TNHH EN Việt Nam
2 Đào Duy Tùng KT11K53 0972252428 Thế giới Di động – Việt Trì
3 Lê Thư Hiên KT11K53 0944653389 Trung tâm TDTT SS Club
4 Nguyễn Thị Xoa KT11K53 0947022346 Công ty Mỹ Phẩm Phạm Duy Hà Nội – ĐL Việt Trì
5 Nguyễn Quang Đại KT11K53 0903420680 Công ty TNHH Castrol DP Việt Nam
6 Bùi Thị Hằng KT11K53 01638346808 Công ty TNHH Cenma Việt Nam
7 Trần Thị Huệ KT11K53 01656090699 Viễn thông A – Việt Trì
8 Nguyễn Văn Sơn KT11K53 0978946910 Mở cửa hàng Nhôm kính – Lâm Thao
9 Nguyễn Thị Anh KT11K53 “09642311468 Đoàn Kinh tế – Quốc Phòng 337 Quảng Trị
10 Đỗ Thị Thu Phương KT11K53 0979687380 Siêu thị điện máy Media Mart  -Hai Bà Trưng
11 Nguyễn Thị Giang KT11K53 01664462799 Công ty TNHH Công nghệ Namoga Phú Thọ
12 Nguyễn Thị huyền KT11K53 0975151592 Công ty TNHH Công nghệ Namoga Phú Thọ
13 Nguyễn Thị Phương Huyền KT11K53 0984663023 Trường Mần non Trung Thịnh
14 Bùi Thị Hiền KT11K53 01656290855 Công ty TNHH Thảo Nam Phú Thọ
15 Phùng Thị Hiền KT11K53 0962250675 Công ty TNHH TM&DV QC Hà Vinh