KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2012

Stt Họ và tên Lớp, Khóa Ngày sinh Số điện thoại Địa chỉ công ty
1 Vũ Hoàng Việt Anh KT1Đ12 30/05/1994 1626056387
2 Nguyễn Phương Anh KT1Đ12 29/06/1994 973749343
3 Nguyễn Đức Anh KT1Đ12 18/08/1992 1262010176 Công ty TNHH May – Ha Nội
4 Đặng Việt Anh KT1Đ12 13/03/1993 986018829
5 Dương Thị Ánh KT1Đ12 02/11/1994 987279183 Công ty TNHH Đức Thọ – Phú Thọ
6 Dương Việt Châm KT1Đ12 13/10/1994 975580433
7 Nguyễn Thị Thu Chang KT1Đ12 17/05/1994 1697993139 BigC Việt trì
8 Đỗ Huyền Chang KT1Đ12 16/08/1994 1659032799
9 Hoàng Mạnh Cường KT1Đ12 22/02/1993 1672560669 Công ty TNHH Tiến An
10 Nguyễn Khắc Đắc KT1Đ12 11/05/1994 16683667423
11 Hoàng Thành Đại KT1Đ12 07/03/1994 988953098
12 Đinh Văn Đảng KT1Đ12 28/08/1993 963224872
13 Trần Minh Đức KT1Đ12 06/06/1994 978035595
14 Phùng Thị Danh KT1Đ12 20/01/1994 963213823
15 Ngô Thị Diên KT1Đ12 16/08/1994 1649092112
16 Phạm Thị Dung KT1Đ12 11/01/1994 1636531586
17 Trần Thị Giang KT1Đ12 18/10/1993 1673422627 Công ty cổ phẩn phát triển Hòa Bình
18 Trần Thị Hằng Hà KT1Đ12 04/06/1994 984424787 BigC Việt trì
19 Nguyễn Thị Thu Hà KT1Đ12 16/01/1994 983708004
20 Nguyễn Thị Hà KT1Đ12 23/07/1994 1663906192
21 Đặng Thị Ngọc Hà KT1Đ12 13/06/1993 1665903351 UBND xã Lũng Hòa – Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
22 Nguyễn Thị Hằng KT1Đ12 20/05/1994 965146926
23 Hoàng Thị Hằng KT1Đ12 13/09/1994 1657131220 Vincom Việt trì
24 Đoàn Thị Thu Hòa KT1Đ12 20/08/1994 967872960
25 Trần Thị Mỹ Hoàng KT1Đ12 02/09/1993 1649488741
26 Triệu Thị Huế KT1Đ12 12/09/1994 963224876
27 Phạm Thu Hương KT1Đ12 18/02/1994 1659807236
28 Nguyễn Thị Thu Hương 10/7 KT1Đ12 10/07/1994 1659323012
29 Nguyễn Thị Thu Hương 24/8 KT1Đ12 24/08/1994 963860760
30 Hà Thị Thu Hương KT1Đ12 22/10/1994 1654778042
31 Triệu Thị Hường KT1Đ12 30/06/1994 9677442054 Công ty điện thoại Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
32 Nguyễn  Thu Huyền KT1Đ12 06/08/1994 976682471
33 Nguyễn Thị Khuyên KT1Đ12 05/08/1993 967608444
34 Hoàng Thị Mai Lanh KT1Đ12 04/02/1994 1688903882
35 Đặng Ngọc Linh KT1Đ12 02/06/1994 988022694 Công ty TNHH Namga Phú Thọ
36 Đặng Huyền Linh KT1Đ12 08/08/1994 976343830
37 Trịnh Thị Loan KT1Đ12 03/03/1994 1689572519 Công ty TNHH Tân Cao
38 Nguyễn Thị Loan KT1Đ12 29/01/1994 1636016846
39 Lê Thị Thanh Mai KT1Đ12 13/03/1994 963229132
40 Lương Thị Mỵ KT1Đ12 18/11/1993 1699984402
41 Trần Thị Kim Nga KT1Đ12 01/05/1994 981248555 Công ty TNHH tư vấn AFT
42 Trần Thị Nga KT1Đ12 08/02/1994 984397401
43 Sầm Thị Nghĩa KT1Đ12 14/09/1993 964554906 Công ty Tôn Hoa Sen – CN Hà Giang
44 Lê Thị Nguyên KT1Đ12 25/03/1994 1634928798
45 Nguyễn Thị Hồng Nhung KT1Đ12 24/11/1994 1666911615 Đăng ký tuyển dụng
46 Nguyễn Thị Quỳnh Oanh KT1Đ12 28/05/1994 973048759
47 Dương Thị Hồng Phương KT1Đ12 12/09/1993 973745646
48 Nguyễn Thị Bích Phượng KT1Đ12 19/03/1994 962508135
49 Trịnh Việt Thắng KT1Đ12 09/03/1993 1662250886
50 Đào Thị Mai Thanh KT1Đ12 02/03/1994 963216385
51 Bùi Minh Thanh KT1Đ12 17/12/1994 985635091 Công ty Honda Việt Nam- CN Vĩnh Phúc
52 Hà Phương Thảo KT1Đ12 11/01/1994 963235969
53 Kiều Thị Thanh Thư KT1Đ12 04/06/1994 965016888
54 Lê Thị Lệ Thủy KT1Đ12 17/04/1993 1659293619
55 Nguyễn Thị Lâm Trang KT1Đ12 25/12/1994 1626712585 HĐ UBND xã
56 Lương Thị Huyền Trang KT1Đ12 27/07/1994 1632645603
57 Nguyễn Quốc Việt KT1Đ12 08/11/1994 984577637
58 Phạm Đình Chiến KT1Đ12 21/01/1994 1682078186 Bệnh viện Lao phổi – TX Phú thọ – Phú Thọ
59 Hoàng Thị Thanh Cảnh KT1Đ12 25/01/1994 963216387
60 Cao Hải Yến KT1Đ12 09/06/1994 1665142079
61 Nguyễn Thị An KT2Đ12 18/10/1993 01659130449
62 Vương Thị Quỳnh Anh KT2Đ12 14/8/1994 0989612894
63 Triệu Ngọc Ánh KT2Đ12 21/11/1994 01675114735
64 Phan Thị Châm KT2Đ12 16/3/1994 01647097346
65 Nguyễn Hữu Chế KT2Đ12 17/5/1994 01672232581
66 Hà Tuyết Chinh KT2Đ12 25/7/1994 01659765464
67 Lê Văn Đăng KT2Đ12 12/10/1994 01659657394
68 Đinh Thị Đông KT2Đ12 30/9/1994 01667558022
69 Phùng Thị Thùy Dung KT2Đ12 02/9/1994 01649926494
70 Nguyễn Thị Dũng KT2Đ12 20/8/1994 0965229435
71 Đoàn Thị Hương Giang KT2Đ12 20/10/1994 01632279712
72 Nguyễn Thị Thu Hà KT2Đ12 25/3/1994 0985747994 Vincom Việt trì
73 Đỗ Thu Hà KT2Đ12 27/5/1994 0988697341 BigC Việt trì
74 Nguyễn Thị Hằng KT2Đ12 05/8/1994 0963229946
75 Lại Thị Hằng KT2Đ12 12/11/1994 01644329635 Thế giới di động Việt trì – Phú Thọ
76 Hà Diệu Hằng KT2Đ12 13/8/1994 0944063383
77 Phạm Thị Thu Hiên KT2Đ12 13/10/1994 01693216450
78 Lê Thị Thu hiền KT2Đ12 12/9/1994 01677516287
79 Đinh Phương Hoa KT2Đ12 14/4/1994 01652321885
80 Phan Thị Thanh Hòa KT2Đ12 25/01/1994 01697164719
81 Tạ Thị Ánh Hồng KT2Đ12 01/6/1993 01636027315
82 Nguyễn Thị Huê KT2Đ12 30/01/1994 01684429205
83 Nguyễn Thị Thu Hương KT2Đ12 28/8/1993 0967622370
84 Lương Thị Hương KT2Đ12 07/3/1992 01668714468
85 Trần Thị Thu Hường KT2Đ12 20/5/1994 0977535691
86 Châu Thanh Huyền KT2Đ12 04/12/1994 01667508213 HĐ UBND xã
87 Bùi Thị Ngọc Khánh KT2Đ12 02/9/1994 01629206538
88 Đặng Thị Khuyên KT2Đ12 26/01/1994 01689220706 Công ty Tổ chức sự kiên Hà Nội
89 Dương Thị Lan KT2Đ12 01/6/1993 0966597845
90 Tạ Thị Thu Lệ KT2Đ12 01/9/1994 0987812758
91 Phan Thị Linh Linh KT2Đ12 21/12/1994 0965172445
92 Nguyễn Thị Diệu Linh KT2Đ12 09/5/1994 0978585222
93 Nguyễn Khánh Linh KT2Đ12 01/10/1994 0985791269
94 Lê Hoàng Mai Linh KT2Đ12 15/01/1993 01658246270
95 Hà Thị Hồng Loan KT2Đ12 06/02/1994 0914228158
96 Ngô Thanh Long KT2Đ12 02/3/1994 01627494336
97 Nguyễn Thị Lụa KT2Đ12 07/7/1994 0972402497
98 Đỗ Thị Phương Mai KT2Đ12 17/8/1994 0985117335
99 Trần Thị Hồng Minh KT2Đ12 16/12/1994 01628507300
100 Nguyễn Thị Năm KT2Đ12 02/12/1994 01693527100 BigC Việt trì
101 Nông Thị Ngọc KT2Đ12 21/10/1994 01684415493
102 Nguyễn Thị Ánh Ngọc KT2Đ12 14/11/1994 0963246967
103 Nguyễn Lê Thảo Nguyên KT2Đ12 17/12/1994 0987772227 Du học Thạc sỹ Đại học Dongshin Hàn Quốc
104 Đầu Thị Nguyệt KT2Đ12 03/01/1994 0987148904
105 Đào Thị Nhàn KT2Đ12 09/10/1994 01688816211
106 Triệu Thị Phương KT2Đ12 17/5/1994 0965162904
107 Nguyễn Quang Thắng KT2Đ12 08/4/1994 0983431396
108 Lê Thị Huyền Thu KT2Đ12 29/9/1994 0963920661
109 Vũ Thị Thủy KT2Đ12 07/8/1994 01644724948 Công ty CP đầu tư Sông Lô
110 Lê Thị Ngọc Thủy KT2Đ12 08/02/1994 0962023458 Đang làm tại Vĩnh phúc
111 Phạm Thị Phương Trang KT2Đ12 08/12/1994 01693524439 HĐ CT XNK tại Hà Nội
112 Đỗ Thùy Trang KT2Đ12 12/8/1994 0963247830
113 Đặng Huyền Trang KT2Đ12 09/10/1994 0963220604 Công ty XNK Hà Nội
114 Trần Thị Tuyến KT2Đ12 10/10/1994 0977872214 UBND xã Tuy Lộc – Cẩm Khê – Phú Thọ
115 Lê Thị Ngọc Anh KT2Đ12 10/4/1994 01236373877 HĐ UBND phường
116 Nguyễn Thị Huệ KT2Đ12 13/11/1993 0988815123
117 Lê Thị Thanh Thủy KT2Đ12 22/11/1994 01652156066 Salon tóc Hùng Sài gòn
118 Nguyễn Thị Như Quỳnh KT2Đ12 12/9/1994 0975632975
119 Khổng Thị Kiều Anh KT3Đ12 10/11/1994 0976893716 Viettel Lập Thạch
120 Nguyễn Mai Anh KT3Đ12 22/09/1994 0982776299 Công ty Honda Việt Nam
121 Nguyễn Nhật Anh KT3Đ12 05/09/1993 0984572257
122 Nguyễn Thị Ánh KT3Đ12 01/12/1994 0972283604 Cty CP phát triển Hòa Bình
123 Nguyễn Thị Bích KT3Đ12 30/10/1994 0977750621 Công ty TNHH Đức Bộ
124 Lương Thị Kiều Chinh KT3Đ12 26/01/1994 0984995524 Cty TNHH Now Vina
125 Tạ Thị Chinh KT3Đ12 20/10/1994 01683531187 Cty CP thương mại Vincommerece
126 Vy Thị Bích Đào KT3Đ12 21/11/1994 01687923400
127 Bùi Thị Ngọc Hà KT3Đ12 04/03/1994 0978652941
128 Đặng Thị Thúy Hằng KT3Đ12 26/02/1994 0916011970 Công ty Viets – Việt trì – Phú Thọ
129 Hà Thị Thu Hằng KT3Đ12 04/01/1994 0982392990
130 Hoàng Thị Hằng KT3Đ12 16/08/1994 02112211485
131 Mai Thị Hằng KT3Đ12 09/09/1993 0986792592 Tiếp thị Coca
132 Phùng Thị Hiên KT3Đ12 10/08/1994 01677074828
133 Đặng Thị Hiền KT3Đ12 20/05/1994 01668632518 Công ty TNHH Nam Nhất
134 Mai Thị Hiền KT3Đ12 10/07/1994 01673916898
135 Tống Thị Hiền KT3Đ12 10/02/1994 01636620261 Vincom Việt trì
136 Nguyễn Thị Hoa KT3Đ12 10/05/1994 0973167892
137 Trần Thị Hoàn KT3Đ12 26/05/1994 01675601685
138 Bùi Thị Mai Hương KT3Đ12 02/07/1994 01687161657
139 Hà Thị Hương KT3Đ12 04/12/1994 01644087016
140 Quách Thu Hương KT3Đ12 15/02/1994 01636546864
141 Phan Xuân Huy KT3Đ12 29/07/1992 0947248962
142 Hoàng Oanh Huyền KT3Đ12 16/05/1994 0975647520
143 Lê Thị Thanh Huyền KT3Đ12 12/07/1994 01686031169
144 Nguyễn Thị Thanh Huyền KT3Đ12 12/03/1994 01678644490
145 Nguyễn Thu Huyền KT3Đ12 22/08/1994 0975219176
146 Phạm Thị Huyền KT3Đ12 08/02/1994 01668624044
147 Vũ Thị Huyền KT3Đ12 02/10/1994 01626732510
148 Liêu Thị Kiều KT3Đ12 17/08/1994 01655479478
149 Phan Thị Lan KT3Đ12 27/09/1994 01694958863 Cty TNHH CN Hài Mỹ
150 Hoàng Thị Liên KT3Đ12 14/02/1994 0973878217
151 Phùng Ngọc Liên KT3Đ12 07/11/1993 01684395665
152 Hoàng Thị Khánh Linh KT3Đ12 26/03/1994 0977494142 Cty cổ phần đầu từ và thương mại TNG
153 Nguyễn Thị Thùy Linh KT3Đ12 15/09/1994 02103789515
154 Nguyễn Văn Linh KT3Đ12 09/12/1993 0168769871
155 Trần Thùy Linh KT3Đ12 30/04/1994 0963699116 Tổng công cty dược Việt Nam
156 Mai Thị Hồng Ngọc KT3Đ12 08/01/1994 01697437650 Công ty TNHH 1 thành viên hoá chất 21
157 Nguyễn Thị Ngọc KT3Đ12 28/08/1994 01667813432
158 Đặng Thị Minh Nguyệt KT3Đ12 16/12/1994 0974908588
159 Hồ Thị Minh Nguyệt KT3Đ12 14/10/1994 01644716411
160 Ng. Thị Thanh Nhàn KT3Đ12 22/02/1994 01679518334
161 Đặng Thị Như KT3Đ12 12/06/1994 0907114601
162 Hồ Quỳnh Phương KT3Đ12 13/10/1994 01675246118 Cty TNHH thương mại và xây dựng Vân Khánh
163 Trần Thị Hoàng Phương KT3Đ12 29/04/1994 01685390777 Cty cổ phần thương mại vận tải Phương Tuấn
164 Dương Thị Phượng KT3Đ12 03/02/1994 0986903857
165 Lương Hoàng Quy KT3Đ12 12/01/1994 01697482439 Cty TNHH XD và TM Ngọc Tuệ.
166 Trần Đức Thành KT3Đ12 21/01/1994 0986498945
167 Nguyễn Thị Thảo KT3Đ12 13/04/1994 01662335717
168 Triệu Thị Kiều Trang KT3Đ12 12/02/1993 0965126840
169 Hoàng Diệu Vân KT3Đ12 19/02/1994 0979001896 Bệnh viện Đa khoa Thanh Ba
170 Vũ Thu Vân KT3Đ12 17/09/1994 02103845602
171 Nguyễn Hải Yến KT3Đ12 10/10/1994 01642136876
172 Nguyễn Thị Hải Yến KT3Đ12 16/07/1994 0912304388
173 Hoàng Thị Huyền KT3Đ12 23/09/1994 01698290077
174 Nguyễn Kiều Oanh KT3Đ12 01/10/1994 01694109995 Công ty Cp khoáng sản Lào Cai
175 Trần Thị Thu Lệ KT3Đ12 10/08/1994 01677909449 Cty TNHH Now Vina
176 Đinh Thị Ngọc Anh KT4Đ12 08.11.93 987642920 Cty TNHH Now Vina
177 Đỗ Ngọc Anh KT4Đ12 28.06.94 1692407867
178 Hán Thị Hồng Anh KT4Đ12 05.09.93 1658942617
179 Đinh Xuân Chí KT4Đ12 12.12.94 1685697917
180 Nguyễn Quang Đông KT4Đ12 21.11.94 1628065402
181 Đặng Thị Thùy Dương KT4Đ12 22.11.94 973341806
182 Tạ Quý Dương KT4Đ12 09.07.94 972896045
183 Nguyễn Văn Giáp KT4Đ12 01.07.94 1659130752
184 Đặng Thị Hằng KT4Đ12 02.07.94 1699143312 Công ty may Vina Kyung Seung Phú Thọ
185 Hán Thị Mai Hằng KT4Đ12 17.12.94 1699249501 Công ty TNHH Hòa Nam
186 Bùi Thị Thu Hiền KT4Đ12 25.09.94 1685672689 BigC Việt trì
187 Trần Quỳnh Hoa KT4Đ12 10.08.94 972150274
188 Hoàng Thị Hồng KT4Đ12 19.02.94 989424269
189 Nguyễn Thị Hồng KT4Đ12 11.10.94 1636061948
190 Phan Mạnh Hưng KT4Đ12 31.08.94 1648649545
191 Lưu Thị Thanh Hương KT4Đ12 24.04.93 1684701313
192 Dương Thị Thanh Huyền KT4Đ12 06.03.94 1669598131
193 Phùng Thị Huyền KT4Đ12 19.08.94 972714128 Công ty TNHH Đầu tư giáo dục và tài chính kế toán Asia Phú Thọ
194 Bùi Thị Ngọc Lan KT4Đ12 09.07.94 1696597433
195 Lê Diệu Linh KT4Đ12 14.01.94 1683316374 Công ty TNHH Đồng Tiến Yên Bái
196 Nguyễn Thùy Linh KT4Đ12 06.11.94 1679544521 Công ty TNHH Công nghiệp Hài Mỹ Phú Thọ
197 Vy Thị Ngọc Mai KT4Đ12 21.08.94 1629300459
198 Đinh Thị Thúy Ngân KT4Đ12 28.01.94 1685159865
199 Nguyễn Thị Minh Ngọc KT4Đ12 11.07.94 989551448 Công ty TNHH Namga Phú Thọ
200 Trần Thị Mai Ơn KT4Đ12 07.12.94 1659679227
201 Trần Thị Phương KT4Đ12 08.07.94 1667529527 Vincom Việt trì
202 Nguyễn Thị Hải Sâm KT4Đ12 05.05.92 973555470 UBND huyện Cẩm Khê
203 Trần Thị Thắm KT4Đ12 08.02.94 962056594
204 Nguyễn Quyết Thắng KT4Đ12 07.01.94 1659129603
205 Nguyễn Thị Thanh KT4Đ12 29.04.94 978706132 Công ty TNHH Shourai Phú Thọ
206 Ngô Thị Thanh Thu KT4Đ12 23.04.94 1665407717 Công ty CP du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam TP HCM
207 Nguyễn Thị Khánh Thùy KT4Đ12 14.08.94 983206850 Công ty TNHH Now Vina Phú Thọ
208 Nguyễn Thị Thu Thùy KT4Đ12 16.04.94 1687678001
209 Bùi Sơn Tiên KT4Đ12 12.08.94 982228239 Trung tâm phát triển công nghệ NEWPC
210 Bùi Thị Kim Trang KT4Đ12 03.10.94 1696693302
211 Nguyễn Thị Thu Trang KT4Đ12 16.03.93 972408622 Công ty CP Hòa Bình
212 Phùng Huyền Trang KT4Đ12 30.12.94 1634521994
213 Tạ Kiên Trung KT4Đ12 15.01.94 1696031486