Lễ trao học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên

Theo quyết định 307/QĐ-ĐHCNVT – ngày 08 tháng 06 năm 2022, sáng ngày 23/6/22 Khoa Kinh tế đã tổ chức buổi lễ trao học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên. Buổi lễ với sự tham gia của Lãnh đạo khoa Kinh tế, các thầy cô chủ nhiệm, cố vấn học tập cùng toàn thể những sinh viên xuất sắc tiêu biểu đạt học bổng.♥286244ea8fe84cb615f9 8b816dbea6bc65e23cad 5efdecf727f5e4abbde4 59ec4f79877b44251d6a 27f308fac0f803a65ae9 f0f9367bff793c276568 94d781a148a38bfdd2b2 faf9fd270b25c87b9134 89b41d0bea0929577018 f13f36c2c2c0019e58d1 08d03f08cb0a0854511b 9d24566fa26d6133387c b83a98ac6daeaef0f7bf 4012a61f531d9043c90c 42ad740e860c45521c1d 0d5e5b9ca99e6ac0338f b82081b471b6b2e8eba7 8c4afe3c343ef760ae2f.