Lịch thi kỳ phụ tháng 6,7

Các em sinh viên chú ý thời gian và địa điểm thi các học phần kỳ phụ Lich thi ky phu