Thư mời các thế hệ cán bộ và sinh viên nhà trường của Hiệu Trưởng

16

Khoa Kinh tế trân trọng đón tiếp cựu giảng viên và sinh viên từ ngày 15/11/2016.

Địa điểm: Trại chỉ huy khu trại khoa Kinh tế tại cơ sở Lâm Thao.