MÃ QR NHÓM ZALO SINH VIÊN Đ22

Mã QR nhóm Zalo dành riêng cho sinh viên khoá tuyển sinh năm 2022 Khoa Kinh tế. Các em tân sinh viên quét QR để vào nhóm!