Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

KHÓA K48,49,50

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ KHOA KINH TẾ DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN STT HỌ VÀ TÊN SV LỚP, KHÓA SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 1 Chu Thị Thanh Dung KT11-K49 01653755999 Cty Bảo Hiểm Quân Đội – VP 2 Lê Thị Thu Hương KT12-K49 0976254966 …

Chi tiết »

KHÓA K53

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ KHOA KINH TẾ DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN STT HỌ VÀ TÊN SV LỚP, KHÓA SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 1 Trương Thị Hạnh KT11K53 01656291827 Công ty TNHH EN Việt Nam 2 Đào Duy Tùng KT11K53 0972252428 Thế giới Di …

Chi tiết »

KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2012

KT2D12

Stt Họ và tên Lớp, Khóa Ngày sinh Số điện thoại Địa chỉ công ty 1 Vũ Hoàng Việt Anh KT1Đ12 30/05/1994 1626056387 2 Nguyễn Phương Anh KT1Đ12 29/06/1994 973749343 3 Nguyễn Đức Anh KT1Đ12 18/08/1992 1262010176 Công ty TNHH May – Ha Nội 4 Đặng Việt Anh KT1Đ12 13/03/1993 …

Chi tiết »