QUY ĐỊNH MỚI VỀ THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

 

Thông tư 51/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 117/2012/TT-BTC hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ thục về thuế.

Theo đó, hoạt động tổ chức thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế có một số nội dung mới như sau:

– Rút ngắn thời gian xác nhận đủ điều kiện hoạt động của đại lý thuế xuống còn 05 ngày làm việc, thay vì 10 ngày làm việc như trước đây;

– Mở rộng đối tượng thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và quy định rõ phải có thời gian công tác từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực này;

– Bổ sung đối tượng từng là viên chức được miễn thi môn Pháp luật về thuế nếu có đủ điều kiện;

– Giảm thời gian về điều kiện công tác trong lĩnh vực thuế để được miễn thi môn Pháp luật về thuế từ 5 năm xuống còn 3 năm;

– Thêm trường hợp được miễn thi cả hai môn (Pháp luật về thuế và Kế toán) cho người có giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kế toán – trước đây chỉ có trường hợp đã có giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán mới được miễn;

– Bổ sung khái niệm chi nhánh của “Đại lý thuế”;

– Đơn giản hóa thủ tục đăng ký đủ điều kiện kinh doanh đối với đại lý thuế bằng việc bỏ quy định “Giấy chứng nhận đăng ký thuế”; bởi Luật doanh nghiệp 2014 quy định Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không ghi ngành nghề kinh doanh như trước đây;

– Hàng năm tổ chức ít nhất 2 kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, thay vì chỉ một kỳ thi như trước đây.

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 51/2017/TT/BTC (có hiệu lực từ 15/7/2017).

Thông tư 51 của BTC