Sinh hoạt chuyên môn khoa Kinh tế “ Ứng dụng phần mềm SPSS trong nghiên cứu khoa học”

Trong giới nghiên cứu khoa học xã hội và thống kê trên Thế giới cũng như tại Việt Nam, SPSS được biết đến như một trong những phần mềm hữu ích và thuận tiện nhất giúp người sử dụng làm việc với dữ liệu định lượng. Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của phần mềm SPSS trong nghiên cứu khoa học, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Giảng viên, Khoa Kinh tế – Trường ĐHCN Việt Trì đã tiến hành tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ tháng 03 với chủ đề “Ứng dụng phần mềm SPSS trong nghiên cứu khoa học”

Tham dự buổi sinh hoạt có ThS. Lê Thị Thanh Nhàn – Trưởng Khoa Kinh tế, ThS. Bùi Thu Huyền – Phó Trưởng Khoa Kinh tế cùng toàn thể các đồng chí Giảng viên trong Khoa.

Tại buổi sinh hoạt, ThS. Đặng Ánh Hồng – Giảng viên bộ môn Quản trị Kinh doanh đã trình bày khái quát về phần mềm SPSS cũng như những ứng dụng quan trọng của phần mềm trên thực tế hiện nay. ThS. Đặng Ánh Hồng trình bày từng bước trong quy trình thực hiện ứng dụng phần mềm SPSS như: Xác định vấn đề nghiên cứu có thể định lượng được; xây dựng mô hình nghiên cứu, đưa ra các giả thuyết nghiên cứu và thực hiện thu thập số liệu thống kê. Đặc biệt, ThS.Đặng Ánh Hồng đã đi sâu vào hướng dẫn chi tiết quy trình phân tích số liệu thống kê bằng phần mềm SPSS như: mã hóa và nhập số liệu; thống kê mô tả; phân tích độ tin cậy của thang đo; phân tích nhân tố khám phá; phân tích tương quan, hồi quy và kiểm định phương sai.

Qua buổi sinh hoạt ThS. Đặng Ánh Hồng đã chia sẽ những kiến thức, kinh nghiệm khi ứng dụng phần mềm SPSS trong xử lý dữ liệu định lượng. Từ đó, giúp các giảng viên tham dự thấy được vai trò của việc ứng dụng SPSS trong xử lý dữ liệu định lượng khi tham gia nghiên cứu khoa học. Buổi sinh hoạt học thuật của khoa Kinh tế đã thành công rực rỡ!

1fotor7

2fotor4

Nguyễn Bích Trà – Bộ môn Quản trị Kinh doanh