Thông báo tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng của Tổng công ty Hòa Bình Minh khu vực 1

Tuyen dung cua Tong cong ty Hoa Binh Minh Khu vuc 1