Tuyển dụng việc làm tại Sacombank

Tuyển dụng vị trí việc làm: Chuyên viên khách hàng cá nhân, giao dịch viên

I, CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Mô Tả Công Việc

 1. Thực hiện chỉ tiêu bán hàng theo các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng:
 2. Đánh giá tình hình thị trường và địa bàn định kỳ để tham mưu cho cấp trên trực tiếp.
 3. Thực hiện chỉ tiêu bán hàng theo các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng.
 4. Thực hiện đầy đủ và có chất lượng KPI kế hoạch bán hàng/ngày: bao gồm số lượng các cuộc gọi cho khách hàng, số lượng các cuộc gặp chào bán SPDV Ngân hàng…).
 5. Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 6. Tiếp thị và quản lý khách hàng:
 7. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tiếp thị khách hàng.
 8. Thực hiện các chương trình quảng bá cho các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng.
 9. Hướng dẫn, giới thiệu, tư vấn sản phẩm dịch vụ, các gói giải pháp tài chính phù hợp với khả năng, điều kiện của khách hàng.
 10. Thu thập, tổng hợp và quản lý thông tin khách hàng nhằm phục vụ công tác kinh doanh và chăm sóc khách hàng.
 11. Chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng:
 12. Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng; phối hợp thực hiện các chương trình tri ân/ chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của Ngân hàng.
 13. Thực hiện công tác thu thập thông tin, tình hình khách hàng, địa bàn phụ trách, nắm bắt kịp thời các yếu tố sản phẩm cạnh tranh, đề xuất các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ.
 14. Thực hiện các phương thức bán hàng qua các kênh triển khai của Ngân hàng để giới thiệu các sản phẩm dịch vụ; thiết lập cuộc hẹn với khách hàng nhằm xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ kinh doanh giữa Ngân hàng với khách hàng.
 15. Quản lý các doanh số giao dịch của khách hàng với Ngân hàng nhằm đảm bảo sự quản lý chặt chẻ và đề xuất các chính sách khách hàng phù hợp.
 16. Phân tích, thẩm định, đề xuất cấp tín dụng, chất lượng tín dụng:
 17. Đánh giá hồ sơ, phương án vay vốn và thẩm định tài sản đảm bảo của khách hàng.
 18. Xác minh thực tế khách hàng để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng tài chính của khách hàng; thực hiện công tác thu thập hồ sơ, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
 19. Phân tích, thẩm định, đề xuất cấp tín dụng theo hạn mức và cơ cấu lại các hồ sơ cấp tín dụng; chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng tín dụng của toàn bộ hồ sơ phụ trách.
 20. Chịu trách nhiệm trong công tác đôn đốc khách hàng trả vốn lãi đúng kỳ hạn, quá trình xử lý nợ của khách hàng và đề xuất các biện pháp xử lý phù hợp.
 21. Thực hiện/ tham gia thực hiện công tác tiếp nhận, áp tải hàng hóa cầm cố của khách hàng cho Ngân hàng; đánh giá lại giá trị tài sản đảm bảo, đề xuất các biện pháp nghiệp vụ nhằm an toàn trong cấp phát tín dụng.
 22. Thực hiện kiểm tra đối chiếu định kỳ/ đột xuất số dư nợ đang quản lý, phối hợp kiểm tra/ kiểm kê tài sản đảm bảo giữa thực tế, hồ sơ với các loại sổ sách ghi nhận của Ngân hàng đảm bảo sự khớp đúng.
 23. Chức năng khác:
 24. Thực hiện thủ tục khi khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ và hướng dẫn khách hàng đến quầy giao dịch liên quan.
 25. Thông báo các quyết định của Ngân hàng đến khách hàng liên quan đến đề nghị sử dụng sản phẩm dịch vụ của khách hàng.
 26. Báo cáo và cập nhật kết quả công tác bán hàng; đề xuất giải pháp bán hàng, tham mưu phát triển sản phẩm dịch vụ mới.
 27. Tham mưu cho cấp trên trực tiếp các biện pháp cải tiến, tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển thị phần, khắc phục khó khăn.
 28. Chấp hành nội quy, quy định Ngân hàng và đạo đức nghề nghiệp trong mọi hoạt động nhằm bảo vệ uy tín, thương hiệu của Ngân hàng.
 29. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

 1. Các yêu cầu về bằng cấp/chứng chỉ:
 2. Tốt nghiệp Cao đẳng các chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Marketing hoặc các ngành có liên quan.
 3. Anh văn: trình độ B hoặc tương đương.
 4. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
 5. Yêu cầu về kinh nghiệm, kiến thức:

Ưu tiên có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực bán hàng, tiếp thị, tín dụng.

 1.  Các yêu cầu khác về phẩm chất, tính cách, kỹ năng, khả năng:
 2. Kỹ năng bán hàng.
 3. Kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt.
 4. Có khả năng thu thập và phân tích thông tin.
 5. Xử lý tình huống tốt.
 6. Năng động, hoạt bát

 

II, GIAO DỊCH VIÊN

 Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

 1. Thực hiện xử lý giao dịch nghiệp vụ tại quầy:
 • Thực hiện các tác nghiệp trong quá trình xử lý giao dịch đảm bảo tuân thủ việc hạch toán kế toán, các chế độ chứng từ kế toán và các quy định nghiệp vụ Ngân hàng được phép triển khai tại đơn vị: nghiệp vụ tiền gửi, thu nợ, thanh toán nội địa, các giao dịch thanh toán điện tử, các giao dịch ngoại hối, các giao dịch liên quan đến tài khoản…
 • Phối hợp với nhân viên chuyên trách công tác giải ngân (CV.QLTD)để thực hiện hoàn tất quy trình giải ngân; tuân thủ quy trình triển khai phán quyết tín dụng nhằm đảm bảo tính kịp thời và chính xác.
 • Thực hiện các giao dịch thu nợ, chịu trách nhiệm về việc kiểm tra tất toán đảm bảo thu chính xác các khoản nợ vay của khách hàng, kịp thời luân chuyển chứng từ nội bộ cho nhân viên chuyên trách (CV.QLTD) để thực hiện thanh lý khoản vay theo quy định.
 • Thực hiện các tác nghiệp, thủ tục, sổ sách kế toán liên quan đến vốn cổ phần do chính Sacombank phát hành.
 • Thực hiện theo sự phân công công tác kiểm tra, đối chiếu sao kê tài khoản tiền gửi của khách hàng, đảm bảo sự khớp đúng.
 • Thực hiện các giao dịch thu chi tiền mặt, quản lý ACAP:
 • Thực hiện công tác thu chi tiền mặt trong nội bộ và với khách hàng nhằm đảm bảo kịp thời, chính xác, an toàn và tuân thủ quy định.
 • Tuân thủ công tác cất giữ tiền mặt giao dịch tại quầy, đảm bảo an toàn theo quy định Ngân hàng.
 • Thực hiện việc sử dụng, bảo quản ACAP, các loại ấn chỉ khác theo sự phân công/ quy định Ngân hàng.
 1. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thanh toán quốc tế theo
 2. 1. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thanh toán quốc tế theo
 3. a) Hướng dẫn về hồ sơ TTQT cho khách hàng:
 • Hướng dẫn khách hàng về bộ hồ sơ TTQT;
 • Hướng dẫn khách hàng các thủ tục TTQT theo quy định.
 1. b) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ TTQT theo qui định:
 • Kiểm tra hồ sơ chuyển tiền thanh toán hàng nhập khẩu, vãng lai,… phù hợp theo quy định;
 • Làm thủ tục xác nhận đủ điều kiện giao dịch TTQT (chữ ký thẩm quyền của khách hàng, tài khoản đủ số dư để thực hiện giao dịch,… ) và chuyển hồ sơ về TT.TTQT xử lý theo quy định;
 • Xử lý báo có, thu phí, thu nợ chiết khấu/ tài trợ (nếu có), làm thủ tục ký hậu vận đơn/ phát hành bảo lãnh/ uỷ quyền nhận hàng theo quy định.
 1. c) Giao chứng từ đầu ra cho khách hàng theo kết quả xử lý của TT.TTQT:
 • In, kiểm tra, trình ký chứng từ đầu ra (điện swift, thư ngân hàng, thư thông báo, chứng từ kế toán,… ) theo kết quả xử lý của TT.TTQT;
 • Giao chứng từ đầu ra cho khách hàng.
 1. d) Lưu trữ chứng từ: quản lý và lưu trữ bản gốc hồ sơ TTQT theo quy định.
 2. e) Báo cáo định kỳ và đột xuất hoạt động TTQT tại đơn vị.
 3. 2. Xử lý hồ sơ về bảo lãnh quốc tế:
 4. a)  báo bảo lãnh quốc tế nhận được từ TT.TTQT cho khách hàng theo quy định.
 5. b) Tư vấn nội dung liên quan chứng thư bảo lãnh theo kết quả nhận được từ TT.TTQT.
 6. c) Làm thủ tục xác nhận đủ điều phát hành bảo lãnh bằng thư/ bằng điện swift (chữ ký thẩm quyền của khách hàng trên giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, biện pháp đảm bảo,…) và chuyển hồ sơ về TT.TTQT xử lý theo quy định.
 7. Chức năng khác:
 • Thực hiện công tác chăm sóc, phục vụ khách hàng tại quầy nhằm mang lại sự hài lòng, tin cậy của khách hàng.
 • Kịp thời phản ánh, báo cáo Cấp quản lý các vấn đề bất cập trong quá trình xử lý nghiệp vụ nhằm góp phần hoàn thiện quy trình, tinh gọn, hiệu quả.
 • Thực hiện công tác luân chuyển hồ sơ chứng từ theo quy định Ngân hàng.
 • Chịu trách nhiệm quản lý và bảo mật USER đăng nhập vào hệ thống nhằm đảm bảo an toàn, phòng tránh rủi ro lạm dụng.
 • Chấp hành nội quy, quy định Ngân hàng và đạo đức nghề nghiệp trong mọi hoạt động nhằm bảo vệ uy tín, thương hiệu của Ngân hàng.

Yêu Cầu Công Việc

 1. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương hoặc các chuyên ngành liên quan khác.
 2. Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng, kỹ năng sử dụng bàn phím nhanh và chính xác
 3. Anh văn: Trình độ B (đối với các Thành phố lớn và Thành phố du lịch)
 4. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giao dịch với khách hàng, chăm sóc khách hàng
 5. Vui vẻ, hoà nhã, nhiệt tình, trung thực;
 6. Cẩn thận, nhanh nhẹn, chính xác
 7. Khả năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng tốt
 8. Có ý thức xây dựng hình ảnh, tác phong chuyên nghiệp