Tuyển sinh đại học chính quy năm 2016

Ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp các môn xét tuyển

1. Ngành Kế toán: Các chương trình đào tạo:

1.1. Cử nhân Kế toán doanh nghiệp

1.2. Cử nhân Kế toán kiểm toán

D340301

210

– Toán, Lý, Hóa
– Toán, Lý,  Anh
– Toán, Hóa, Sinh
– Toán, Văn, Anh
2. Ngành Quản trị kinh doanh: Các chương trình đào tạo:

2.1. Cử nhân Quản trị kinh doanh tổng hợp

2.2. Cử nhân Quản trị kinh doanh du lịch khách sạn

2.3. Cử nhân Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế

2.4. Cử nhân Quản trị Maketing

2.5. Cử nhân Quản trị nhân sự

2.6. Cử nhân Quản trị doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng

D340101

70

– Toán, Lý, Hóa
– Toán, Lý,  Anh
– Toán, Hóa, Sinh
– Toán, Văn, Anh