Thông báo xét tuyển liên thông đại học

📢📢📢THÔNG BÁO TỔ CHỨC XÉT TUYỂN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC
🗓️Ngày dự kiến tổ chức xét tuyển: 18/12/2023
📚📚📚 Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (văn bằng 2)
———————————————————————